Revize

Kontroly kotlů na tuhá paliva
Dakon, Buderus, Viadrus, Rojek, OPOP a kotlů domácí výroby

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za 2 roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

Cena za 1 ks 1000 Kč bez DPH

Cena při zajištění 8 ks a více v rámci jedné obce cena 800 Kč bez DPH

Poptávka revize kotle